”The body Keeps the score” av Bessel van der Kolk. En ny och enastående fin bok som på ett fantastisk sätt beskriver oss som människor och hur vi fungerar och påverkas av vår omgivning utifrån ett helhetsperspektiv. Bessel van der Kolk beskriver hur kropp, hjärna och ”mind” fungerar tillsammans och han fokuserar på när vi varit med om händelser i våra liv som som varit påfrestande på olika nivåer. Han beskriver på ett oerhört pedagogiskt sätt hur kroppen tar hand om de upplevelser vi är med om och vad som händer med oss om vi inte bearbetar detta. Äntligen en bok som beskriver oss människor som en helhet! Boken finns nu även på svenska och heter “Kroppen håller räkningen”