Affektfokuserad psykoterapi

Affektfokuserad psykoterapi eller psykoterapeutiskt arbetssätt är ett samlingsbegrepp för flera olika behandlingsformer med fokus på känsloreaktioner och emotionsreglering som en central del av terapin.

Målsättningen är att gå bort från en intellektuell förståelse av emotionella problems uppkomst och bakgrund och istället aktivt arbeta med motstridiga känslo- och ångestväckande tankar och situationer.

Terapin fokuserar därför systematiskt på de känsloreaktioner (affekter)som utlöses i en viss typ av situationer.