KBT – Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Kognitiv behandling syftar till förändring av tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning, medan beteende inriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.

Det innebär att man arbetar med att förändra tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande och därmed leder till illabefinnande.
KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.