IPT – Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi utvecklades som en metod för behandling av depression, men har senare anpassats för behandling av annan psykiskt ohälsa såsom ångestsyndrom och bipolärt syndrom.

IPT en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykisk stress och psykiskt ohälsa, men också tvärt om – det vill säga hur psykiska problem finns med och påverkar vår relation till andra.

Tanken är att om man kan hantera sin relationsproblematik på ett konstruktivt sätt så kommer de psykiska symptomen att minska.

Interpersonell psykoterapi kan även ge hjälp till bearbetning vid till exempel kriser, förändringar i och med en ny livs fas eller vid svår och komplicerad sorg.