EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR är i dag den terapiform som är mest utvärderad och där man har bedrivit mest forskning och därigenom har starkast vetenskaplig stöd i behandling vid ptss och räknas som en ickeverbala terapiform.

EMDR-terapi behövs för att hjälpa oss att förstå att känslomässiga, mentala problem är ett fysiskt problem. Informationen från det ursprungliga minnet av traumat/händelsen är lagrat i hjärnan i sin ursprungliga form så som det upplevdes när traumat inträffade i form av bilder, tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Det är information som är oprocessad, dvs det kan ses ungefär som om intrycken har lagrats överallt i minnesbanken, utan tillhörande information om när, hur och var – och därför är ständigt aktuella och kan upplevas som röriga och periodvis väldigt störande och uttröttande att förhålla sig till.

EMDR-terapi gör det möjligt att processa miljontals neurala nätverk så att jämvikt uppstår. Det ursprungliga minnet förändras och lagras på ett nytt sätt och vi kan leva vidare med att våra upplevelser har hänt men att vi inte längre lever i och med dom.
Idag har det även visat sig verksamt att använda EMDR för att hjälpa att hantera ångest, panik, svårt sorg och reaktioner på fysiska sjukdomar. Det är även användbart för många tillstånd där man upplever starka känslor som är förknippade med olika livsupplevelser.
Man börjar även börjat att förstå att relationer med föräldrar som har någon form av emotionella svårigheter kan ge traumatiska effekter. Det kan handla om att man har antingen för svaga känslor eller svårigheter att känna och tolka känslor hos sig själv och andra eller för starka känslor som man är omedveten om hur dom påverkar omgivningen. I dessa fall är EMDR en mycket bra behandlingsform för detta.