PSYKOTERAPEUT I STOCKHOLM

Hej och välkomna till SPM – en psykoterapimottagning med ett modernt arbetssätt där flexibilitet, helhetsorientering och ett positivt tänkande präglar vår verksamhet.
Det innebär att vi tänker kring och jobbar med hur hela vår kropp och våra känslor påverkas av varandra och hur det samspelar med tankar, handlingar och upplevelser.
Vi har specialutbildning kring bearbetning av psykologiska trauman och krishjälp förutom att vi även jobbar med psykologisk rådgivning och coachning.

Vi har en psykologisk och psykoterapeutisk metod där vi blandar kognitiva, psykodynamiska och kroppsterapeutiska metoder för att kunna möta det unika hos varje person.

Välkommen in på vår hemsida!

PSYKOTERAPEUT I STOCKHOLM

Hej och välkomna till SPM – en psykoterapimottagning med ett modernt arbetssätt där flexibilitet, helhetsorientering och ett positivt tänkande präglar vår verksamhet.
Det innebär att vi tänker kring och jobbar med hur hela vår kropp och våra känslor påverkas av varandra och hur det samspelar med tankar, handlingar och upplevelser.
Vi har specialutbildning kring bearbetning av psykologiska trauman och krishjälp förutom att vi även jobbar med psykologisk rådgivning och coachning.

Vi har en psykologisk och psykoterapeutisk metod där vi blandar kognitiva, psykodynamiska och kroppsterapeutiska metoder för att kunna möta det unika hos varje person.

Välkommen in på vår hemsida!

       

Västerlånggatan 54, 2 tr, 111 29 Stockholm     |     Karta     |      08- 33 49 33      |     info@sthlmpsykoterapi.se

Västerlånggatan 54
2 tr, 111 29 Stockholm
08 - 33 49 33
info@sthlmpsykoterapi.se
Karta

© stockholms psykoterapimottagning