Vad är det för skillnad på en psykoterapeut, en psykolog och en psykiater?

Det här är en oerhört vanlig fråga som vi får i vårt arbete när personer ringer för att fråga om terapi. Det är inte alltid så lätta att skilja på psykologer och psykoterapeuter eftersom det vi i dagligt tal främst pratar om är psykologer, så därför tar vi tag i det här.

Både psykolog och psykoterapeut är skyddade yrkestitlar som ger en legitimation. Det innebär att psykologen och psykoterapeuten lyder under socialstyrelsen. Psykolog är en bred yrkestitel där du har ett arbetsfält som egentligen handlar om allt som har med människans psyke, psykologi och psykologiska frågeställningar att göra. Psykologen kan jobba med barn, unga vuxna eller vuxna och har ofta behandlande eller utredande arbetsuppgifter. Många psykologer jobbar inom psykiatrin, skolor, barnomsorg o.dyl. Psykologen kan också har valt ett arbetsplatsorienterat fokus, specialiserats sig inom idrottspsykologi eller bedriver forskning.

Psykoterapeut är en vidareutbildning som kräver en grundutbildning. Grundutbildningen kan vara ex. psykolog, socionom, pedagog, sjukskötare/sköterska eller annan utbildning som handlar om människor. Psykoterapeututbildningen är en behandlingsutbildning och den som gått den utbildningen har den specialisering som behövs för att bedriva psykoterapeutiskt behandlingsarbete.

En psykiater är en läkare som efter sin läkarexamen och minst 5 års erfarenhet specialiserat sig inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri. Utbildning i psykoterapi kan också  ingå som en del i specialistutbildningen till psykiater.