Neurofeedback

Neurofeedback är en träningsform där vi tränar vår hjärnas aktivitet att gå från ett överaktivt tillstånd till ett mer balanserat. Genom att hjärnan är vår kropps sambandscentral så blir den här träningen extremt verksam för oss och det märks i första hand genom hur vår kropp förändras och känns.

En mer balanserad kropp sover bättre, reglerar sig på ett bättre sätt och genom det fungerar på ett bättre och mer effektivt sätt, vi tänker och utför handlingar på ett mer optimalt sätt. Man kan enkelt säga att kroppens känns mer balanserad och lugn.

När man jobbar med psykoterapi som är integrerad med neurofeedback så utgår vi alltid i första hand ifrån vilka symtom du har och hur dessa kan förstås utifrån vad det är du har varit med om under ditt liv.

Efter det kan vi på ett tydligt sätt förstå hur mycket påfrestning din kropp varit med om. Det som vi tänker kring är all form av påfrestning, både det som vi brukar kalla för psykiskt och det som är rent fysiologiskt. Vi tänker på vad hela din kropp har varit med om.

Sen ligger fokus på att dessa symtom ska förändras.

Vad händer med vår kropp när vi utsätts för påfrestning?

Hjärnan är vår sambandscentral för det mesta som händer i vår kropp. Den största och snabbaste vägen mellan hjärna och vår övriga kropp sker genom en av kroppens absolut största och mest centrala nerver, Vagusnerven.

När något påverkar oss så sker en reaktion oftast först i hjärnan som sen leds via vagusnerven ner genom den övriga kroppen. Vi märker det här genom att vi får ökad puls, högre anspänning i kroppen och andra vanliga kroppsliga fysiologiska symtom.

Vi kallar detta för att kroppen sympatiska nervsystem har reagerat och det sker helt automatiskt i vårt så kallade autonoma nervsystem.

Som en blixtsnabb effekt på den här reaktionen kopplas vår andra del av det autonoma nervsystemet in, den parasympatiska delen. Den lugnar ner oss och stabiliserar alla reaktioner som vi nyss haft.

Vad är egentligen grunden för det vi upplever och märker av som symtom?

När vi är med om för mycket påfrestning under för lång tid så att vår kropp inte har en tillgång till återhämtning så fungerar inte det här på bästa av sätt. Det autonoma nervsystemet fungerar alltid men under för hög belastning under för lång tid kan man beskriva att det blir överhettat. I de fall där det här sker under för lång tid eller tidigt i våra liv så kan man uppleva att det är så här man är. Det är oerhört svårt att känna en för hög aktivitetsnivå i vår kropp om vi nästan alltid har haft det. Många beskriver det som att ”det här är min personlighet.”

Om vi dessutom inte riktigt vet vad vi varit med om eller att vi inte har förstått hur det vi varit med om har påverkat vår kropp så kan vi inte koppla ihop grunden till våra symtom utan vi blir bara en massa oförståeliga symtom. Ofta vet många inte varför de här symtomen visat sig men det känns tydligt.

Det är det vi kan uppleva och märka av som ångest, oro, nedstämdhet, stress, sömnsvårigheter, stress eller hjärntrötthet, låga tankar om sig själv och många fler som vi nog är rätt bekanta med. Och vi märker också av det här genom att våra tankar blir svåra att förändra. En negativ tanke i en kropp med jobbiga symtom blir väldigt jobbigt och smärtsamt att leva i.

En önskan om att må bättre och att få hjälp att komma dit.

Alla har vi en önskan om att må bra, det vill säga har en bra balans mellan aktivitet och återhämtning. Om vi har haft ett obalanserat nervsystem under väldigt lång tid så känns det som att det är en del av vår personlighet.  Att plötsligt uppleva sig själv på ett nytt sätt, oavsett hur bra det egentligen är, innebär alltid en väldigt speciell upplevelse och det är en del av processen som kan kännas lite annorlunda. Att plötsligt känna av den nya känslan i din nya kropp.

En del tycker att det bara är spännande och härligt men många upplever det under en kortare period som just lite speciellt. Att återupptäcka sig själv med sina ursprungliga egenskaper och kapaciteter på ett mycket mera fritt och otvunget sätt är något fantastiskt. Kroppen agerar och reagerar utifrån ett balanserat och hälsosamt grundläge.

Med ett mer välbalanserat autonomt nervsystem så fungerar vår hjärna och vår kropp på ett mer optimalt, effektivt och i högsta grad mer hälsosamt sätt.

Vad är det som egentligen händer när man tränar neurofeedback?

Neurofeedback träningen skapar en förändring i vår hjärna och genom det så påverkas hela vår övriga kropp. Man kan beskriva neurofeedback som den djupaste form av kroppsterapier eftersom vi i grunden påverkar våra celler när vi träna hjärnan. Hur då, kanske du tänker?

För att svara på den frågan börjar jag med att förklara hur hjärnans aktivitet fungerar. Den mest grundläggande aktiviteten eller rörelsen i vår kropp är på den minsta nivån våra cellers aktivitet. Cellernas återkommande och grundläggande aktivitet är att laddas upp och sedan laddas ur. Det hjärnvågorna visar är hur stark och hur intensiv den här aktiviteten är.

När vi har gått med ett för högt aktivitetstillstånd för länge börjar cellerna reagera alldeles för kraftfullt. Det är den kraftfulla aktiviteten på den djupa nivån i vår kropp som visar sig i vårt autonoma nervsystem som i sin tur påverkar kroppen och ger våra symtom.

När vi tränar NF så påverkar vi och förändrar vi våra hjärnvågors aktivitet, alltså hur cellerna både laddar upp sig och laddar ur sig. Neurofeedback är en kraftfull metod och skapar väldigt snabba förändringar. Det beror på att vår hjärna är så oerhört flexibel och har en enorm förmåga till förändring.

Hur fungerar neurofeedback?

När vi tränar neurofeedback så placeras en eller två sensorer på hårbotten för att övervaka hjärnvågsaktivitet från ögonblick till ögonblick (elektroencefalografi eller EEG) och en eller två sensorer på dina öron.

De här sensorerna används för att samla in information och för att presentera  informationen i realtid för dig som tränar. Under träningssessionerna får du visuell och auditiv feedback i realtid om din hjärnvågsaktivitet som sensoriska data, i form av bild och ljud, vanligtvis genom vad som ser ut som ett videospel.

Hjärnan justerar utan att vi är medvetna om det sina hjärnvågsmönster för att fortsätta att få positiv feedback genom att spela spelet med hjärnan. Detta sker helt automatiskt. De flesta av oss är vana vid att tro att vi kan påverka vår prestation och vårt agerande via tankens kraft.

Ju mer jag anstränger mig desto bättre går det. Ju mer jag tänker desto bättre går det. När vi tränar neurofeedback är det precis tvärtom. Ju mindre vi försöker mentalt anstränga oss och bara låta hjärnan göra det den ska göra så automatiskt som den kan desto bättre går det. Det här är inte alltid helt enkelt – att släppa vår tanke, men vi lär oss väldigt fort.

På Stockholms Psykoterapimottagning jobbar vi enbart med neurofeedback som en integrerad del i den vanliga psykoterapin.

Du som klient tillsammans med din psykoterapeut arbetar nära för att utforska hur neurofeedback kan förbättra ditt liv och noggrant identifiera och spåra symtomförbättring som återspeglar de djupgående förändringarna som sker i ditt nervsystem.

När hjärnan, det vill säga hjärnans celler, lär sig att reagera på ett mer reglerat och flexibelt sätt inträffar både subtila och mer uppenbara förändringar i ditt liv som sker parallellt med förändringarna i nervsystemet. Tillsammans följer vi tillsammans dessa förändringar och anpassar neurofeedback-träningen därefter.

Det är en följsam och ständigt föränderlig gemensam process som har till huvudsyfte att din kropp ska få tillbaka sin ursprungliga balans, att du ska kunna bearbeta det du varit med om på de mest effektiva sätt, därigenom få en kropp som fungerar och mår på det mest optimala sätt som är möjligt.

Vad kan neurofeedbackträning påverka?

 • Ångestproblematik
 • Depressioner
 • Känslomässig reglering
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Komplex posttraumatiskt stressyndrom (C-PTSD)
 • Tidiga utvecklingstrauman
 • Övriga trauman som övergrepp, mobbing osv.
 • Rädslor
 • Långvarig smärta
 • Långvarig Stress
 • Trötthet
 • Kroppslig spändhet
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Låga energinivåer
 • Sömnproblematik
 • Inlärnings-och minnessvårigheter
 • Problem med uppmärksamhet och koncentration
 • Kognitiva funktioner
 • Epilepsi
 • Hjärnskador
 • Hjärnskakning
 • ADD/ADHD
 • Beroende
 • Vakenhet