Mottagningen och vår filosofi

Stockholms Psykoterapimottagning startades 2008 av Ewa Aho Nyman och drivs idag tillsammans med Gunnel Franck.

Mottagningens grundfilosofi är att vi förstår de problem, frågeställningar och symtom som du kommer med till oss utifrån ett helhetsperspektiv. Vi använder vi oss av de verksamma metoder som idag finns för att göra det och genom att vi alltid har dig som klient i fokus så anpassar vi alltid arbetet efter dig och dina behov och vem du är. Vi är väldigt måna om att hela tiden uppdatera oss kring nya teorier och forskning för att uppnå en så bra behandling som möjligt för att kunna hjälpa på bästa sätt.

All den kunskap om hjärnan som finns idag har bidragit till att det är mycket lättare att förstå mekanismer och samspel i hela vår kropp och hur det påverkar oss; känslomässigt, i våra tankar, handlingar och kropp.

Vårt arbetssätt kan beskrivas som aktivt, intuitivt, flexibelt, kreativt, nyfiket undersökande och med en väldigt stor känslomässig närvaro och engagemang.

Vi jobbar utifrån ett tänkande att vi som människor föds olika och att vi har olika form av egenskaper. Vi vet idag att vi påverkas på olika sätt och olika starkt och även att vi som människor upplever våra känslor och reagerar olika starkt och att vi har olika starka känslouttryck. Vi är med andra ord väldigt olika som människor och det behöver vi som behandlare vara medvetna om och vi utgår från detta i vårt arbete.