Psykoterapi

Väldigt ofta vet inte vi själva eller vår omgivning att det vi varit med om påverkats oss så kraftigt som det faktiskt har. Däremot märker vi senare i livet att vi kan drabbas av olika former av symtom; nedstämdhet, trötthet, hopplöshet, bristande självkänsla, oro, ångest, spändhet, eller andra kroppsliga symtom som vi inte riktigt förstår varför vi har fått.

Idag vet vi att vi påverkas och vi vet också vad som händer i vår kropp när vi utsätts för olika former av påfrestning. Vår kropp reagerar på den här påfrestningen, hur liten den än är och vi lär oss att hantera det vi är med om på det för stunden bästa sättet, men som i längden inte alltid är bra för oss.

Därför behöver vi ta hand om vår kropp och få hjälp att återställa kroppen till den balans som den bör ha för att vi ska må så bra som möjligt och leva med så lite symtom som möjligt.

Psykoterapeutisk behandling

Vi får den hjälpen genom psykoterapeutisk behandling. Genom att bearbeta det vi varit med om. Det har varit och är nog till viss del fortfarande lite skamligt att söka terapi, att be om hjälp när vi inte mår bra, att inse att vi påverkas och reagerar. Vi är vana att tänka att vi borde kunna klara av det på egen hand. Det är lika viktigt att få hjälp kring det som handlar om psyket som det är att söka hjälp hos en läkare när vi inte mår bra fysiskt, vi kan inte laga det som är brutet fysiskt och inte heller det som påverkat oss för starkt på ett psykiskt plan. Idag vet vi även mer och mer om hur fysiologin och känslorna påverkar varandra.

Hur går det till?

När du söker terapi sker den första kontakten alltid via telefon, därefter träffar du din psykoterapeut eller psykolog vid ett par tillfällen för att förstå och undersöka vad ditt problem handlar om. Vi lägger stor vikt under dessa samtal på att förstå vem du är och hur just du fungerar för att tillsammans med det som du söker för att hitta den form av terapi och metod som blir bäst för dig. Idag vet vi att kontakten mellan dig och din psykoterapeut eller psykolog är oerhört viktig för att du ska få så bra hjälp som möjligt, du ska känna dig trygg, att du blir sedd och förstådd i de frågor som du söker för.

Psykoterapin handlar sen om att vi tillsammans identifierar de psykologiska frågor och problem som du kommer med och tittar över hur det påverkar dig i nuet. Ofta behöver vi även leta efter samband bakåt i tiden för att förstå varför vi känner, tänker och agerar på ett visst sätt.

Genom psykoterapin får du en möjlighet att bearbeta och förstå det som händer i din kropp och dess reaktioner, det vill säga det vi upplever som känslor. Vi får en möjlighet att hitta nya sätt att tänka och förändra invanda mönster och beteenden. Du får en ökad kunskap om dig själv och hur du fungerar, hur du påverkas av omgivningen runt dig, om hur du och dina känslor fungerar och hur du ska förhålla dig till dem.

Tanken i vårt arbete är att du som söker hjälp ska minska ditt lidande, öka förståelsen om dig själv och att därigenom må bättre. Hur detta arbete ser ut och läggs upp formar du och din psykoterapeut eller psykolog tillsammans utifrån den kunskap vi har och utifrån den kunskap som du själv har. De arbetsmetoder som vi använder oss av är de metoder som man idag anser som vetenskapligt utprövade och utvärderade.