PSYKOTERAPI

Under ett liv hamnar vi i situationer eller upplever händelser som är påfrestande och jobbiga på olika sätt. Idag vet vi att kroppen och vårt psyke har en enastående förmåga att återhämta och reparera sig, men ibland räcker inte den egna förmågan till. Det är då vi behöver få psykoterapeutisk hjälp av en Leg. psykoterapeut.
Läs mer

ATT GÅ I PSYKOTERAPI

Psykoterapin inleds alltid med att undersöka vad du kommer med för frågeställning eller problem och hur det här påverkar dig i nuet och hur det har påverkat dig tidigare i livet. Genom att sedan förstå vem du är, vad du har varit med om i ditt liv och hur du fungerar kommer vi tillsammans fram till vilken inriktning på terapin som passar bäst för dig.
Läs mer

VI ARBETAR MED:

  • individuell terapi
  • parterapi
  • gruppterapi

Läs mer

VI SKILJER PÅ:

  • kris och stödterapi
  • bearbetande terapi
  • psykologisk coachning
  • konsulterande samtal

Läs mer

Vi vänder oss till unga vuxna ( 18-25) och vuxna.

Vår specialisering är att jobba med psykoterapi utifrån ett helhetsperspektiv dvs. att förstå hur känslorna, tankar, handlingar och kropp samspelar och påverkar varandra.

    Efter bara ett par samtal så blev allt lite lättare att hantera.
Jag kände att någon lyssnade, att jag blev sedd och förstådd.
Terapin kunde påbörjas.

       

Västerlånggatan 54, 2 tr, 111 29 Stockholm     |     Karta     |      08- 33 49 33      |     info@sthlmpsykoterapi.se

Västerlånggatan 54
2 tr, 111 29 Stockholm
08 - 33 49 33
info@sthlmpsykoterapi.se
Karta

© stockholms psykoterapimottagning