Relationell psykoterapi

Relationell psykoterapi kallar sig ”metodneutral”, dvs den utgår inte från att tillämpa en förutbestämd , specifik psykoterapeutisk metod. Istället styrs terapin av den psykologiska process som utvecklas mellan klient och terapeut.

Denna process ses som en ömsesidig arbetsprocess, där samarbete betonas starkt och lyfts upp och bearbetas fortlöpande i den terapeutiska processen.

Inom relationell psykoterapi menar man att alla psykiska fenomen måste förstås i det sociala och den relationella kontext det befinner sig i.