Kontakta oss

Vi har specialutbildning kring bearbetning av psykologiska trauman och krishjälp förutom att vi även jobbar med psykologisk rådgivning och coachning.

Vi har en psykologisk och psykoterapeutisk metod där vi blandar kognitiva, psykodynamiska och kroppsterapeutiska metoder för att kunna möta det unika hos varje person.

Besöksadress

Stockholms Psykoterapimottagning
Västerlånggatan 54, 2 tr
111 29 Stockholm

Telefon

08-33 49 33

E-postadress

info@sthlmpsykoterapi.se

Ewa Aho Nyman

Leg. Psykoterapeut, pedagog

  • Specialisering inom trauma och kris
  • Utbildning i neurofeedback enligt Sebern Fischer
  • Kroppspsykoterapeutisk vidareutbildning
  • Bedrivit forskning och utvecklingsprojekt inom trauma och smärta

0705-818513

Gunnel Franck

Leg. Psykoterapeut, Socionom

  • Magisterexamen i socialt arbete
  • Handledare
  • Vidareutbildning i gruppsykoterapi
  • Specialisering och vidareutbildning inom relationsmönster och parpsykoterapi

0705-867672