Det är några år sedan boken ”Krisstöd” kom ut i bokhandeln men vi vill ändå puffa lite för boken. Den tar upp det nya sättet att se på hur vi ska hantera krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelse – både ur ett psykologiskt och fysiologiskt perspektiv.

Författare  Sara Johansson från Creative Mammals som också föreläser runt om i Sverige om detta. Hon har skrivit den tillsammans med Sara Hedrenius. Ännu en oerhört viktigt bok med mycket viktigt forskning och kunskap som arbetar nära människor i kris; psykoterapeuter och psykologer, bör känna till