En i DN nyligen publicerad artikel om särbegåvade barn och hur de kan ha svårt att förhålla sig till skolan. Även Internet tas upp som en viktig yttre källa för särbegåvade barn, då de där kan lättare lära sig i sin egen takt och efter eget intresse.

DN har under året publicerat fler och fler artiklar om särbegåvning, fantastiskt att de inser vikten och relevansen i att ta upp ämnet.