kulturellahjarnan.se är en hemsida som samlar in intressant, relevant och viktig forskning om hjärnan och dess relation till kroppen och kulturen.