ATT GÅ I TERAPI

Varför söker vi psykoterapi?

Under ett liv hamnar vi i situationer eller upplever händelser som är påfrestande och jobbiga på olika sätt. Idag vet vi att kroppen och vårt psyke har en enastående förmåga att återhämta och reparera sig, men ibland räcker inte den egna förmågan till. Det är då vi behöver få psykoterapeutisk hjälp av en legitimerad psykoterapeut.
Väldigt ofta vet inte vi själva eller vår omgivning att det vi varit med om påverkats oss så kraftigt som det faktiskt har. Däremot märker vi senare i livet att vi kan drabbas av olika former av symtom; nedstämdhet, trötthet, hopplöshet, bristande självkänsla, oro, ångest, spändhet, eller andra kroppsliga symtom som vi inte riktigt förstår varför vi har fått.

Idag vet vi att vi påverkas, reagerar och lär oss att hantera det vi är med om på det för stunden bästa sättet, men som i längden inte alltid är bra för oss. Därför behöver vi bearbeta det vi varit med om. Det har varit och är nog till viss del fortfarande lite skamligt att söka terapi, att be om hjälp när vi inte mår bra, att inse att vi påverkas och reagerar. Vi är vana att tänka att vi borde kunna klara av det på egen hand. Det är lika viktigt att få hjälp kring det som handlar om psyket som det är att söka hjälp hos en läkare när vi inte mår bra fysiskt, vi kan inte laga det som är brutet fysiskt och inte heller det som påverkat oss för starkt på ett psykiskt plan. Idag vet vi även mer och mer om hur fysiologin och känslorna påverkar varandra.

Så här går det till.

När du söker terapi sker den första kontakten alltid via telefon, därefter träffar du din psykoterapeut eller psykolog vid ett par tillfällen för att förstå och undersöka vad ditt problem handlar om. Vi lägger stor vikt under dessa samtal på att förstå vem du är och hur just du fungerar för att tillsammans med det som du söker för att hitta den form av terapi och metod som blir bäst för dig.
Idag vet vi att kontakten mellan dig och din psykoterapeut eller psykolog är oerhört viktig för att du ska få så bra hjälp som möjligt, du ska känna dig trygg, att du blir sedd och förstådd i de frågor som du söker för.

Psykoterapin handlar sen om att vi tillsammans identifierar de psykologiska frågor och problem som du kommer med och tittar över hur det påverkar dig i nuet.
Ofta behöver vi även leta efter samband bakåt i tiden för att förstå varför vi känner, tänker och agerar på ett visst sätt.

Genom psykoterapin får du en möjlighet att bearbeta och förändra känslor och tankar, hitta nya sätt att tänka och förändra invanda mönster och beteenden. Du får en ökad kunskap om dig själv och hur du fungerar, hur du påverkas av omgivningen runt dig, om hur du och dina känslor fungerar och hur du ska förhålla dig till dom.

Tanken i vårt arbete är att du som söker hjälp ska minska ditt lidande, att få hjälp och att därigenom må bättre. Hur detta arbete ser ut och läggs upp formar du och din psykoterapeut eller psykolog tillsammans utifrån den kunskap vi har och utifrån den kunskap som du själv har.
De arbetsmetoder som vi använder oss av är de metoder som man idag anser som vetenskapligt utprövade och utvärderade.

Vanliga frågor.

Vad är det för skillnad på en psykoterapeut, en psykolog och en psykiater?

Det här är en oerhört vanlig fråga som vi får i vårt arbete när personer ringer för att fråga om terapi. Det är inte alltid så lätta att skilja på psykologer och psykoterapeuter eftersom det vi i dagligt tal främst pratar om är psykologer, så därför tar vi tag i det här.

Både psykolog och psykoterapeut är skyddade yrkestitlar som ger en legitimation. Det innebär att psykologen och psykoterapeuten lyder under socialstyrelsen. Psykolog är en bred yrkestitel där du har ett arbetsfält som egentligen handlar om allt som har med människans psyke, psykologi och psykologiska frågeställningar att göra. Psykologen kan jobba med barn, unga vuxna eller vuxna och har ofta behandlande eller utredande arbetsuppgifter. Många psykologer jobbar inom psykiatrin, skolor, barnomsorg o.dyl. Psykologen kan också har valt ett arbetsplatsorienterat fokus, specialiserats sig inom idrottspsykologi eller bedriver forskning.

Psykoterapeut är en vidareutbildning som kräver en grundutbildning. Grundutbildningen kan vara ex. psykolog, socionom, pedagog, sjukskötare/sköterska eller annan utbildning som handlar om människor. Psykoterapeututbildningen är en behandlingsutbildning och den som gått den utbildningen har den specialisering som behövs för att bedriva psykoterapeutiskt behandlingsarbete.

En psykiater är en läkare som efter sin läkarexamen och minst 5 års erfarenhet specialiserat sig inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri. Utbildning i psykoterapi kan också  ingå som en del i specialistutbildningen till psykiater.

 

       

Västerlånggatan 54, 2 tr, 111 29 Stockholm     |     Karta     |      08- 33 49 33      |     info@sthlmpsykoterapi.se

Västerlånggatan 54
2 tr, 111 29 Stockholm
08 - 33 49 33
info@sthlmpsykoterapi.se
Karta

© stockholms psykoterapimottagning