Vi på mottagningen har lite olika inriktningar i både vårt sätt att arbeta och hur vi är som personer. Det som beskrivs här kan generellt beskriva allas våra arbetssätt men utgår i huvudsak från Ewa Aho Nyman.

Mitt arbetssätt kan beskrivas som aktivt, intuitivt, flexibelt, kreativt, nyfiket undersökande och med en väldigt stor känslomässig närvaro och engagemang.

Jag är övertygad om att man kan förstå det mesta även om vi inte alls alltid måste det.

Jag är specialiserad på hur tankar och känslor samspelar och hur vår kropp påverkas och reagerar, hur vi lär oss saker och hur vi kan lära om i de fall där vi har lärt oss på ett felaktigt sätt som inte blir bra för oss i vårt dagliga liv.

Jag jobbar utifrån ett tänkande att vi som människor föds olika och att vi har olika form av egenskaper/konstitution. Att vi påverkas på olika sätt och olika starkt, vet vi idag och även att vi som människor upplever våra känslor olika starkt och att vi har olika starka känslouttryck. Läs mer

Vi har olika sätt att lära oss saker och ta in information, läs mer och vi har väldigt olika former av begåvningar som vi idag vet att vi påverkas av när vi ibland inte ens vet att vi har begåvningen och därigenom inte använder oss av den. Läs mer

Utöver detta så påverkas vi av händelser och relationer under våra liv. Läs mer

Utifrån den kunskap vi vet om psykiska mekanismer och strukturer och den kunskap vi vet om hjärnan och den övriga kroppen så har jag valt att arbeta utifrån ett integrativt synsätt. Det innebär att jag har sammanfört och kombinerat teorier och metoder från de olika terapiformerna som finns idag för att uppnå en så verksam behandling som möjligt för dig.

Idag har detta kokat ner till ett arbetssätt som utgår från ett tänkande kring att vi som människor påverkas av allt i vår omgivning, att vi har medfödda egenskaper som vi kan utveckla och använda oss av på bästa sätt och som får konsekvenser för oss om vi inte utnyttjar eller använder på fel sätt.