Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdrag som den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron.

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av befolkningen – jämt fördelat mellan kvinnor och män. Även om draget tillhör en minoritet är det ändå tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga människor blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför. Det FINNS ingenting som tyder på att en högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper större risk än andra att få problem. Om en högkänslig person däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg.

Högkänsliga personer, eller Highly Sensitive Persons (HSP), föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor.

Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck. Detta är anledningen till att många högkänsliga personer kan framstå som tillbakadragna eller blyga. Men blyghet är ett inlärt beteende, som handlar om rädsla för negativa omdömen, och inte ett medfött drag. Ibland kan högkänsliga personer också betraktas som hämmade, rädda eller neurotiska, men inte heller dessa beteenden är medfödda eller avgörande för högkänslighet.

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade.

I det psykoterapeutiska arbetet är det av största vikt att förstå om en person är högkänslig, så att man inte jobbar emot det som är naturligt hos den högkänsliga. Det är viktigt att betona medvetenheten om hur det är att vara högkänslig och förståelsen för hur man ska ta hand om sig själv och förstå sambandet mellan de kroppsliga signalerna som har med direkt påverkan att göra.

Det är mycket viktigt och även mycket verksamt att bli medveten om sin högkänslighet, att acceptera den och att till viss del anpassa sitt liv efter det utan att det ska få en handikappad prägel av det.